ฟาร์มกุ้งก้ามแดง กำแพงเพชร

     กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งบลูล็อบเตอร์ , กุ้งเรนโบว์ (อังกฤษ: Australian red claw crayfish, Queensland red claw, Redclaw, Tropical blue crayfish, Freshwater blueclaw crayfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Cherax quadricarinatus) เป็นกุ้งน้ำจืดจำพวกเครย์ฟิชชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์เครย์ฟิชออสเตรเลีย (Parastacidae)

    กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งบลูล็อบเตอร์ , กุ้งเรนโบว์ มีสีสันค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่สีฟ้า, น้ำเงิน, น้ำเงินอมเขียว, เขียวเข้ม, น้ำตาล, น้ำตาลอมเขียว, น้ำตาลเข้ม มีลักษณะเด่น คือ มีก้ามที่เรียวยาว ไม่มีหนาม และมีแถบสีแดงที่ก้าม มีความยาวเต็มที่ตั้งแต่หัวถึงหางไม่รวมก้ามประมาณ 12 นิ้ว

    แพร่กระจายพันธุ์ทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในประเทศออสเตรเลีย โดยจะหลบซ่อนอยู่ตามโขดหิน, ขอนไม้ หรือวัสดุต่างๆ ใต้น้ำ ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป

    เป็นกุ้งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์ในการที่ใช้บริโภคเป็นอาหารทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน ต่อมาได้มีการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้ปลาเหมือนปลาสวยงามอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพาะขยายพันธุ์จนมีสีสันต่าง ๆ สวยงามกว่าสีดั้งเดิมในธรรมชาติ เช่น สีน้ำเงินเข้ม เป็นต้น ในประเทศไทยมีการนำเข้ากุ้งชนิดนี้เข้ามาจากออสเตรเลียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยง เมื่อมีขนาดได้ 1 นิ้ว จึงย้ายไปเลี้ยงต่อในนาข้าวประมาน 6-12 เดือน แล้วจึงนำไปส่งขายตามภัตตาคารต่างๆ

     ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการบริโภคในประเทศไทย เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ฟาร์มในประเทศไทยที่สามารถเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้เป็นจำนวนมากมีอยู่หลากหลายฟาร์ม เช่น จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น

กุ้งก้ามแดงสามารถเลี้ยงได้ทั้ง บ่อดิน นาข้าว บ่อปูน บ่อพลาสติก

- การเลี้ยงใน บ่อดิน นาข้าว ปล่อยลูกกุ้งก้ามแดง ขนาด 1-1.5 นิ้ว จะใช้เวลาเลี้ยงประมาน 4-5 เดือน ก็สามารถจับขายได้

- การเลี้ยงใน บ่อปูน บ่อพลาสติก ปล่อยลูกกุ้งก้ามแดง ขนาด 1-1.5 นิ้ว ใช้เวลาเลี้ยงประมาน 6-7 เดือน ก็สามารจับขายได้

 Watergate Redclaw Crayfish
Visitors: 5,992